شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
پتروشيمی فجر در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/04/25
تثبیت شده:15/04/1398 آخرين اطلاعات:25/04/1398   ساعت: 09:00
آخرين قيمت 9,460 درصد تغییر: (2) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 9,708 تعداد خريدار: 1,707 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 9,708 حجم معامله: 3,506,613 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 9,335 جمع معامله: 33,173,595,141 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Tadbirgar Sarmaye Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com