شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سيمان داراب در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/04/24
تثبیت شده:24/04/1398 آخرين اطلاعات:24/04/1398   ساعت: 17:52
آخرين قيمت 3,721 درصد تغییر: (2) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 3,899 تعداد خريدار: 348 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 3,899 حجم معامله: 2,340,042 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 3,621 جمع معامله: 8,706,611,037 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
سيمان داراب - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) 13/09/1391
سيمان داراب- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 01/08/1391
سيمان داراب- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 01/08/1391
سيمان داراب - تاثيرافزايش نرخ فروش سيمان برپيش بيني عملكردسال مالي 91 05/07/1391
سيمان داراب- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 31/04/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 2-2347401*2340372-0711
فاكس: 2357864-0711
آدرس: شيراز- خ ملاصدرا- خ حكيمي- پ 69
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Tadbirgar Sarmaye Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com