شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
مهركام پارس در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/04/25
تثبیت شده:24/04/1398 آخرين اطلاعات:25/04/1398   ساعت: 09:20
آخرين قيمت 1,693 درصد تغییر: (4) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 1,754 تعداد خريدار: 1,530 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 1,754 حجم معامله: 16,752,133 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 1,680 جمع معامله: 28,366,983,021 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مهركام پارس - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 22/08/1391
مهركام پارس - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 20/08/1391
مهركام پارس - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 27/06/1391
مهركام پارس - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 25/06/1391
مهركام پارس - تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 05/06/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 44905176
فاكس: 44905175
آدرس: تهران كيلومتر 11 جاده مخصوص كرج
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Tadbirgar Sarmaye Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com