شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
بهنوش در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/04/24
تثبیت شده:24/04/1398 آخرين اطلاعات:24/04/1398   ساعت: 17:52
آخرين قيمت 13,044 درصد تغییر: (4) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 13,528 تعداد خريدار: 424 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 13,528 حجم معامله: 1,391,226 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 12,853 جمع معامله: 18,147,523,699 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
بهنوش ايران - تصميمات مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 20/08/1391
بهنوش ايران - تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 20/08/1391
بهنوش ايران - آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده 01/08/1391
بهنوش ايران- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 27/04/1391
بهنوش ايران- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 27/04/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 8-4504777*4523822
فاكس: 4504776
آدرس: كيلومتر 9 جاده مخصوص كرج مقابل پارس خودرو خيابان شهيد محمود پوري
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Tadbirgar Sarmaye Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com