شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
داروسازي اكسير در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/04/25
تثبیت شده:24/04/1398 آخرين اطلاعات:25/04/1398   ساعت: 09:15
آخرين قيمت 22,890 درصد تغییر: (4) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 23,946 تعداد خريدار: 381 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 23,946 حجم معامله: 1,930,514 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 22,610 جمع معامله: 44,188,679,593 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
داروسازي اكسير - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) 01/09/1391
داروسازي اكسير- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 01/08/1391
داروسازي اكسير - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 01/08/1391
داروسازي اكسير- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 03/05/1391
داروسازي اكسير-پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 03/05/1391
مشخصات عمومي
تلفن: امور سهام : 5-88918464 * 1-88918470
فاكس: 88890347
آدرس: بالاتر از ميدان وليعصر ، نرسيده به زرتشت ، كوچه رحمتي ، پلاك 15
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Tadbirgar Sarmaye Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com