شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
فيبر ايران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/04/25
تثبیت شده:24/04/1398 آخرين اطلاعات:25/04/1398   ساعت: 09:10
آخرين قيمت 2,621 درصد تغییر: (4) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 2,700 تعداد خريدار: 571 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 2,700 حجم معامله: 3,497,295 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 2,586 جمع معامله: 9,166,231,448 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
فيبر ايران - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه (حسابرسي شده) 14/09/1391
فيبر ايران - مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام (به پيوست) 24/08/1391
فيبر ايران - مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام 23/08/1391
فيبر ايران - تصميمات هيئت‌مديره در خصوص افزايش سرمايه 02/08/1391
فيبر ايران - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 01/08/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 3-88733090
فاكس: 88739636
آدرس: م آرژانتين - بلوار بيهقي- كوي دهم شرقي- پ 89
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Tadbirgar Sarmaye Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com