شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
چين چين در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/04/24
تثبیت شده:24/04/1398 آخرين اطلاعات:24/04/1398   ساعت: 17:52
آخرين قيمت 53,702 درصد تغییر: (3) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 52,780 تعداد خريدار: 47 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 52,780 حجم معامله: 26,716 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 52,780 جمع معامله: 1,410,070,480 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
چين چين - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 21/09/1391
چين چين - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/06/31 02/08/1391
چين چين - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1392/03/31 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 01/08/1391
چين چين - خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي منتهي به 31/03/91 29/07/1391
چين چين - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1391/03/31 (حسابرسي شده) 19/07/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 05113920229
فاكس: 77525211
آدرس: كيلومتر 2 جاده فريمان ، صندوق پستي 386/91735
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Tadbirgar Sarmaye Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com