شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
مارگارين در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/04/25
تثبیت شده:24/04/1398 آخرين اطلاعات:25/04/1398   ساعت: 09:15
آخرين قيمت 5,906 درصد تغییر: (2) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 6,099 تعداد خريدار: 735 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 6,099 حجم معامله: 1,920,216 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 5,776 جمع معامله: 11,341,713,295 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مارگارين - شفاف سازي (به پيوست) 10/08/1391
مارگارين - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/09/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 9 ماهه 08/08/1391
مارگارين - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1391/06/31 02/08/1391
مارگارين - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/09/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 18/06/1391
مارگارين - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/03/31 28/05/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 4-88715223 * 40-66250435
فاكس: 66263839
آدرس: كارخانه : شهر ري ، كيلومتر 3 جاده ورامين (كارخانه با صنعتي بهشهر ادغام شده است)
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Tadbirgar Sarmaye Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com