شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سرمايه گذاري معادن و فلزات در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/04/24
تثبیت شده:24/04/1398 آخرين اطلاعات:24/04/1398   ساعت: 17:52
آخرين قيمت 4,325 درصد تغییر: 0 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 4,417 تعداد خريدار: 1,002 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 4,417 حجم معامله: 5,849,201 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 4,242 جمع معامله: 25,295,988,661 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) 19/09/1391
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 08/08/1391
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات - زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 11/07/1391
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/06/31 10/07/1391
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/07/30 10/07/1391
مشخصات عمومي
تلفن: مستقيم امور سهام : 22050875 * دفتر مركزي : 22043353-22045658
فاكس: 22046166
آدرس: خيابان آفريقا ، بلوار اسفنديار ، پلاك 3
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Tadbirgar Sarmaye Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com