شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ وتجارت-600-1398/10/08 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/04/24
تثبیت شده:24/04/1398 آخرين اطلاعات:24/04/1398   ساعت: 17:52
آخرين قيمت 51 درصد تغییر: 0 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 51 تعداد خريدار: 3 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 51 حجم معامله: 9 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 51 جمع معامله: 459,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Tadbirgar Sarmaye Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com