شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ کگل-9000-1398/08/22 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/04/24
تثبیت شده:24/04/1398 آخرين اطلاعات:24/04/1398   ساعت: 17:52
آخرين قيمت 679 درصد تغییر: 3 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 700 تعداد خريدار: 17 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 700 حجم معامله: 838 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 600 جمع معامله: 569,187,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Tadbirgar Sarmaye Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com