شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ شبندر-16000-98/08/14 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/04/25
تثبیت شده:22/04/1398 آخرين اطلاعات:25/04/1398   ساعت: 09:10
آخرين قيمت 265 درصد تغییر: (88) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 265 تعداد خريدار: 2 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 265 حجم معامله: 2 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 265 جمع معامله: 530,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Tadbirgar Sarmaye Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com