شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ فخوز-11000-1398/07/30 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/04/24
تثبیت شده:09/04/1398 آخرين اطلاعات:24/04/1398   ساعت: 17:52
آخرين قيمت 478 درصد تغییر: (5) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 555 تعداد خريدار: 9 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 555 حجم معامله: 351 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 401 جمع معامله: 167,635,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Tadbirgar Sarmaye Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com