شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ پارسان-7000-1398/07/24 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/04/25
تثبیت شده:17/04/1398 آخرين اطلاعات:25/04/1398   ساعت: 09:10
آخرين قيمت 181 درصد تغییر: 83 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 184 تعداد خريدار: 3 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 184 حجم معامله: 24 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 180 جمع معامله: 4,356,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Tadbirgar Sarmaye Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com