شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ شپنا-14000-1398/07/21 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/04/24
تثبیت شده:23/04/1398 آخرين اطلاعات:24/04/1398   ساعت: 17:52
آخرين قيمت 660 درصد تغییر: (4) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 660 تعداد خريدار: 1 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 660 حجم معامله: 100 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 660 جمع معامله: 66,000,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Tadbirgar Sarmaye Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com