شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
گروه پتروشيمي س.ايرانيان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/04/24
تثبیت شده:24/04/1398 آخرين اطلاعات:24/04/1398   ساعت: 17:52
آخرين قيمت 2,179 درصد تغییر: (2) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 2,210 تعداد خريدار: 2,881 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 2,210 حجم معامله: 42,129,828 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 2,150 جمع معامله: 91,793,010,931 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2014 Tadbirgar Sarmaye Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com